Cena za tábor je vždy uvedena na aktuálním letáku. Platbu zasílejte na účet 115-980190267/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte

Přihlášení na tábor je platné pouze po doručení vyplněné přihlášky (osobně, poštou nebo e-mailem) a zaplacení zálohy ve výši 1.500 Kč na účet 115-980190267/0100


Pokud se stane, že z nějakého důvodu nebude dítě schopné nastoupit na tábor, bude účtován storno poplatek.

Finanční rozpočet tábora je dimenzován na plnou kapacitu. Většina plateb, jako jsou:

  • náklady na pronájem,
  • režii,
  • dopravu,
  • hygienické a zdravotnické prostředky apod.

jsou hrazeny již několik týdnů před začátkem tábora. Když některé z dětí nejede, prodražuje se pobyt ostatním dětem, proto není možné vracet celou částku zaplacenou za pobyt na táboře. Z tohoto důvodu jsme nuceni stanovit storno podmínky

Storno podmínky

Zákonný zástupce je oprávněn zrušit svou rezervaci kdykoli, před zahájením pobytu. Zrušení pobytu musí být podáno písemně. Rozhodující pro určení doby je datum poštovního razítka doručeného oznámení o zrušení pobytu.Stornopoplatky se určují za každého přihlášeného táborníka z celkové zaplacené ceny pobytu

  • odhlášení 60–30 dní před zahájením tábora vracíme celou částku
  • odhlášení 29-15 dní před zahájením tábora: storno 25 % z ceny
  • odhlášení 14-7 dní před zahájením tábora: storno 50 % z ceny
  • odhlášení 6 dní a méně před zahájením tábora: storno 100 % z ceny
  • nahrazení jiným účastníkem storno 0 % z ceny

Návštěvy na táboře jsou zakázány

Toto opatření jsme museli zavést hned z několika důvodů. Je velice obtížné připravit program pro tábor v návštěvní den, kdy nevíme, kdo bude na táboře a kdo nikoliv.

Děti, za kterými nepřijeli rodiče pláčou, když vidí návštěvy jiných dětí.

Děti, za kterými přijeli rodiče pláčou, po jejich odjezdu.

V noci pláčou děti, které od rodičů dostaly spoustu sladkostí a bolí je z toho bříško.

A ráno pak pláčou vedoucí, že se nevyspali

Mobilní telefony jsou zakázány

Hračky na baterie a vše tomu podobné (mp3 přehrávače, tablety, dvd přehrávače, …) Je to nejen abychom předešli nebezpečí ztrát či poškození, ale také proto, že menší děti bývají po použití mobilního telefonu tesknivější a starší pomocí telefonu často porušují táborový řád (rušení nočního klidu apod.)

Komunikace

Máte-li jakékoliv požadavky, jako je ubytování s kamarádem, strava, léky nebo cokoliv jiného, napište to prosím do přihlášky nebo e-mailu.

Informace zaslané e-mailem můžeme v klidu probrat a zaznamenat do dokumentace, a pokud to bude možné, rádi je splníme

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín
IČO: 75063425
Tyršova 808
28002 Kolín (Česká Republika)
Tel: +420 775 349 880

tabory@cck-kolin.cz